საკონტაქტო ინფორმაცია

+995 558204225

+995 555622768

info@xxl.edu.ge

http://xxl.edu.ge

თბილისი, ა.წერეთლის გამზ. 142

საბანკო რეკვიზიტები:

საიდენტიფიკაციო კოდი - 404 925 328

სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი  BAGAGE 22

ორგანიზაციის ანგარიში: GE42BG0000000278818600

საკონტაქტო ფორმა