1.გახუაშვილი ნინო

2.ტაბატაძე მაკა

3.ჯიხვაძე ივანე

4.ათოშვილი ზეიმფერ

5.წიკლაური ზიზილა

6.ცანავა თინა

7.იაძე ნანა

8.ბუხნიკაშვილი ქეთევან

9.ზარიძე ნანული

10. ბურდული ალექსი

11.გოგია გია

12.ნასყიდაშვილი გიორგი

13. მეშველიანი ნაზიკო

14.მინდელი ბელა

15.ქარუმიძე ნინო

16.ალადაშვილი მანანა

17.აბაშიძე ზურაბ

18.კანდელაკი გულო

19.ამისულაშვილი სოსო

20. სამყურაშვილი ლელა

21.მოისწრაფიშვილი მზია

22.გურაშვილი თეა

23. საგინაშვილი ნანა

24. მდივანი ირმა

25.კვანტრიშვილი გვანცა

26.წიკლაური მზექალა.